Code Pro | โปรโค๊ต Camfrog

ราคา Code Pro หรือ โปรโค๊ต Camfrog

Camfrog Gold ของขวัญ

ให้ Camfrog Pro เป็นของขวัญที่มีระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 ปี และรวมถึงข้อความส่วนตัว

ProG1y ProG1y

Code 1 เดือน : 1,750 บาท/เดือน ฝังไอดี
Code  1 ปี : 14,000 บาท/ปี ฝังไอดี

————————————————————————————————-

Camfrog Extreme ของขวัญ

ให้ Camfrog Extreme เป็นของขวัญที่มีระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 ปี และรวมถึงข้อความ ส่วนตัว

ProEx1m ProEx1y

Code 1 เดือน : 370 บาท/เดือน ฝังไอดี
Code  1 ปี : 2,850 บาท/ปี ฝังไอดี

  —————————————————————————————————-

Camfrog Pro ของขวัญ

ให้ Camfrog Pro เป็นของขวัญที่มีระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 ปี และรวมถึงข้อความส่วนตัว

Pro6 Pro1y

Code 1 เดือน : 350 บาท/เดือน ฝังไอดี
Code  1 ปี : 1,550 บาท/ปี ฝังไอดี

————————————————————————————————–

คุณสมบัติ ของ Procode

  • เปิดหลายกล้อง
  • ขยายกล้องวีดีโอขนาดใหญ่ขึ้น
  • ตรวจสอบผู้เล่นอื่นว่าอยู่ห้องอะไร
  • เพิ่มลักษณะพิเศษข้อความและลูกเล่นไปที่หน้าต่างวิดีโอของคุณ
  • ส่งไฟล์ให้เพื่อน
  • Remotely access your webcam from another computer to see what’s going on at your home.
  • IM and Room History. Keep a history of your IM conversions and rooms you joined.
  • Drag your contacts to the desktop to see their status when then Camfrog is closed.