Code Pro | โปรโค๊ต Camfrog

ราคา Code Pro หรือ โปรโค๊ต Camfrog

ติดต่อไอดี :       MP

Camfrog Gold ของขวัญ

ให้ Camfrog Pro เป็นของขวัญที่มีระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 ปี และรวมถึงข้อความส่วนตัว

 ProG1y

Code 1 เดือน : 1,650 บาท/เดือน 
Code  1 ปี : 14,430 บาท/ปี 

————————————————————————————————-

Camfrog Extreme ของขวัญ

ให้ Camfrog Extreme เป็นของขวัญที่มีระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 ปี และรวมถึงข้อความ ส่วนตัว

 ProEx1y

Code 1 เดือน : 380 บาท/เดือน 
Code  1 ปี : 2,950 บาท/ปี 

  —————————————————————————————————-

Camfrog Pro ของขวัญ

ให้ Camfrog Pro เป็นของขวัญที่มีระยะเวลา 1 เดือน หรือ 1 ปี และรวมถึงข้อความส่วนตัว

Pro1y

Code 1 เดือน : 290 บาท/เดือน 
Code  1 ปี : 1,550 บาท/ปี 

————————————————————————————————–

คุณสมบัติ ของ Procode

  • เปิดหลายกล้อง
  • ขยายกล้องวีดีโอขนาดใหญ่ขึ้น
  • ตรวจสอบผู้เล่นอื่นว่าอยู่ห้องอะไร
  • เพิ่มลักษณะพิเศษข้อความและลูกเล่นไปที่หน้าต่างวิดีโอของคุณ
  • ส่งไฟล์ให้เพื่อน
  • Remotely access your webcam from another computer to see what’s going on at your home.
  • IM and Room History. Keep a history of your IM conversions and rooms you joined.
  • Drag your contacts to the desktop to see their status when then Camfrog is closed.