เปิดห้อง Camfrog

เปิดห้อง Camfrog ราคาถูก

 ระบบ CDS / DDos Attack Protection!!

      เซิฟ ป้องกันการโจมตี (กันยิง)

cloud_151

        ระบบ CDS / DDos Protection

                icon_hot  50 user – 800 บาท / เดือน พร้อมบอท  images (2)    
               icon_hot  100 user – 1,000 บาท / เดือน พร้อมบอท images (2)

              icon_hot  200 user – 1,500 บาท / เดือน พร้อมบอท images (2)

                icon_hot 300 user – 1,800 บาท / เดือน พร้อมบอท images (2)

              *ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า